Přihlašování na Together camp 2024. Tábor se bude konat 18. 7. – 27.7. 2024. Cena za jednoho účastníka je 3600 Kč. 

Cena by neměla být překážkou k účasti. V případě nutnosti snížení ceny kontaktujte hlavního vedoucího.

Přihlašování skrze přiložený odkaz bude spuštěno 24.2. 2024 ve 20:24: