Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb farnosti Sebranice
od 21.4. do 28.4.2024 - 17. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21.4.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:30 Sebranice : za P. Jaroslava Kopeckého a živou a zemřelou rodinu
09:00 Sebranice : za Františka Kalibána, oboje rodiče a živé a zemřelé z obou rodů
10:30 Široký Důl: na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro rodinu
PO
22.4.
pondělí 4. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
23.4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 07:00 Sebranice : za Jana Kováře, manželku, zetě a živé a zemřelé z obou rodů
18:30 Široký Důl: za Josefa Baláše, manželku, rodiče a živé a zemřelé z obou rodů
ST
24.4.
sv. Jiří, mučedníka 07:00 Sebranice : za Jiřího Vrabce, rodiče a zemřelé z toho rodu
18:30 Lezník : za Jiřího Jílka a živé a zemřelé z toho rodu
ČT
25.4.
svátek sv. Marka, evangelisty 07:00 Sebranice : za Jiřího Mičku, Jaroslava Flídra a manželku Marii
18:30 Lubná : za rodiče Kovářovy, sestry Věru a Hanu a švagry Václava a Jaroslava

26.4.
pátek 4. velikonočního týdne 07:00 Sebranice : za Jiřího Karáska, pozůstalou rodinu a živé a zemřelé z toho rodu
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí; možnost sv. smíření a od 18,00 hodin modlitba růžence
18:30 Sebranice : na poděkování za dar života a prosbu o Boží pomoc pro celou rodinu
SO
27.4.
sobota 4. velikonočního týdne 07:00 Sebranice : za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
18:00 Lubná : za Jaroslava Žižku, rodiče a duše v očistci
NE
28.4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:30 Sebranice : za Zdislavu Klusoňovou, manžela, sourozence a rodiče z obojí strany
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Střítež : na poděkování za 50 let života a požehnání pro celou rodinu

V ohláškách dosud nezazněla zmínka o výsledku dveřní sbírky na Velký pátek (29.3.) určenou na Svatou zemi; Tato sbírka vynesla 12.300, - Kč. Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli.

 

V měsíci dubnu jsme na BÚ farnosti, kromě pravidelných příspěvků farníků, dostali dar 50.000, - Kč. Děkujeme za tento dar, stejně jako těm, kdo pravidelně farnosti přispívají.

 

V neděli 21.4.2024 bude sbírka na kněžský seminář.

 

Na naše adoptované děti v Indii můžete ještě své příspěvky dát do pokladničky v kostele označené jako „ADOPCE“.

 

V neděli 21.4.2024 je v 18,00 hodin v tunelu na faře Katecheze pro dospělé.

 

V neděli 28.4.2024 bude od 14,00 hodin před kostelem v Sebranicích žehnání kol a motorek. V 15,00 hodin se potom přesuneme ke kapli sv. Jana Nepomuckého na Kněžství, kde proběhne žehnání polí.

 

Májové pobožnosti budou v Sebranicích každou neděli od 18,00 hodin a v pátky po mši svaté. Zapište se, prosím, kdo chce pobožnost vést ve Velké síni. Májové v Lubné budou v květnu vždy v pondělí, úterý, středu v 18,00 hodin, v Širokém Dole v úterý a na Lezníku ve středu, vždy po mši svaté.

 

Farnost Sebranice pořádá celodenní farní pouť do Zlína ve středu 8.5.2024. Součástí pouti je mše svatá v kostele sv. Jakuba a Filipa, možnost návštěvy Baťova mrakodrapu a obuvnického muzea, a společná plavba lodí na Baťově kanálu (vodní lanovkou) s průvodcem. Plná cena za autobus a plavbu lodí je 660,- Kč/os, účastníci pouti zaplatí 600,- Kč/os. a děti 470,- Kč/os. Odjezd ze Sebranic je v 6,00 hodin, návrat domů cca v 19,00 hodin. V neděli 21.4.2024 se můžete po ranní i velké mši svaté přihlásit v zákristii a zároveň zájezd zaplatit. Vzhledem k tomu, že musíme zaplatit plavbu lodí do úterý (23.4.), je nutné, aby se v neděli přihlásilo nejméně 30 účastníků, aby se pouť uskutečnila.

 

Farnost Sebranice vás zve na přednášku Mgr. Jiřího Zajíce Péče o náš společný domov aneb proč se křesťané mají starat o ochranu přírody. Přednáška se bude konat v KD Sebranice 10.5.2024 od 19,30 hodin. Případné dotazy pošlete nejpozději do 30. 4. na email: [email protected]

 

Sebraničtí animátoři upozorňují všechny děti a rodiče, že zbývá posledních 14 dní přihlašování na letní Chaloupky a Together.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY