Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb farnosti Sebranice
od 16.6. do 23.6.2024 - 25. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
16.6.
11. neděle v mezidobí 07:30 Sebranice : za Pavla Šplíchala, rodiče, sourozence a duše v očistci
09:00 Sebranice : za Josefa Chadimu, bratry, švagra a celou rodinu
10:30 Lubná : za farnost
PO
17.6.
pondělí 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
18.6.
07:00 Sebranice : za rodinu Gubátových
18:30 Široký Důl: za Boženu Kadidlovou, manžela a živé a zemřelé z toho rodu
ST
19.6.
středa 11. týdne v mezidobí 07:00 Sebranice : za Verču Kubátovou
18:30 Lezník : za rodiče Křivkovy a živé a zemřelé z toho rodu
ČT
20.6.
07:00 Sebranice : na poděkování za 55 let společného života a další pomoc a ochranu pro celou rodinu
18:30 Lubná : za Josefa Kopeckého, manželku, děti a duše v očistci

21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 07:00 Sebranice : za Karla Jílka a manželku ze Stříteže
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu
SO
22.6.
sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:00 Sebranice : na poděkování a další pomoc a ochranu Panny Marie
10:30 Lezník : za rodáky z Lezníka
18:00 Lubná : za Annu Klusoňovou, manžela, čtyři syny, vnuka a vnučku
NE
23.6.
12. neděle v mezidobí 07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za Jana Vostřela, snachu Růženku a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
10:30 Široký Důl: na dobrý úmysl
  • V neděli 16.6.2024 bude sbírka na charitu.

 

  • Zveme všechny na Farní kavárnu v neděli 16.6.2024 po velké mši svaté. Těšíme se na vás!

 

  • UPOZORNĚNÍ: Pravidelná soukromá adorace, která začíná v 17,00 hodin, bude v pátek 21.6.2024 od 17,30 do 17,45 hodin provázena chválovými zpěvy.

 

  • V neděli 23.6.2024 v Širokém Dole oslavíme patrocinium zdejšího kostela sv. Jana Křtitele. Mše svatá je v 10,30 hodin. V tomto týdnu se také koná setkání rodáků ze Širokého Dolu. Bohatý program od pátku do neděle (21.-23.6.2024) si můžete prohlédnout na plakátu před kostelem v Sebranicích a zároveň jste všichni srdečně zváni.

 

  • Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční Pohádkový les, který se uskuteční 23.6.2024 od 14,00 hodin v lese za koupalištěm. Můžete se těšit na nabité odpoledne, kterým vás budou provázet pohádkové postavičky. Těší se na vás animátoři a sebranická mládež :)

 

  • Přihlášky do náboženství na školní rok 2024/25 si můžete vyzvednout v kostele na stolku ve Velké síni a vyplněné je odevzdat nejpozději do neděle 23.6.2024 na faře.

 

  • Prosíme všechny, kdo si zapisují intence na mše svaté do intenčního sešitu, aby k textu vždy připsali zkratku obce a popisné číslo. Leckdy se totiž stane, že je třeba něco upřesnit, případně přesunout intenci na jiný termín a bez tohoto označení může být nesnadné určit a kontaktovat toho, kdo intenci zapsal.

 

  • Výsledky z průzkumu „Vize farnosti“:

Ankety se zúčastnilo celkem 53 farníků z toho 31 žen a 22 mužů. Průměrný věk byl 50 let. Do ankety nebylo započteno 6 respondentů, kteří poslali své odpovědi po termínu a 3 respondenti, kteří neuvedli svůj věk, ani zda jsou muž či žena. První místo získalo téma „Osobní odpovědnost za farnost“ – celkem 19 hlasů (z toho 13 na internetu), druhé místo mělo téma „Komunikace mezi lidmi“ s 18 hlasy (z toho 8 na internetu) a třetí místo obsadilo téma „Vytvářet prostor pro setkávání“ (z toho 12 na internetu).

Někteří využili možnosti zvolit si sami téma: programy pro děti 10-20 let (1 hlas); Vracet se stále ke kořenům spirituality DB (1 hlas), vytvářet podmínky pro salesiánská povolání a mít rádi mládež, zajímat se o ni (1 hlas). A z internetu: zájem o mladé (1 hlas); Větší otevřenost pro nevěřící (1 hlas); (1 hlas) Myslím si, že by i holky měly mít možnost ministrovat (1 hlas); Zajet na hlubinu - večery chval, adorace (1 hlas); Fara, farní zahrada, prostor před farou otevřít pro setkávání a propojování generací, názorů, ekumenu (1 hlas); Umožnit dívkám a ženám ministrovat (téma 1), zlepšení komunikace a souhry mezi salesiány na faře (téma 2), (1 hlas); Ministrování holek (1 hlas); Být otevřený  všem, ukazovat navenek lásku k Bohu i ke svým bližním. Rovné příležitosti pro všechny, například mini – zřejmě se tím opět myslí ministrování holek (1 hlas).

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY