Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 23.4. do 29.12.2024

Den Čas Místo a text
úterý
23.4.
07:00 Sebranice : za Jana Kováře, manželku, zetě a živé a zemřelé z obou rodů
18:30 Široký Důl: za Josefa Baláše, manželku, rodiče a živé a zemřelé z obou rodů
středa
24.4.
07:00 Sebranice : za Jiřího Vrabce, rodiče a zemřelé z toho rodu
18:30 Lezník : za Jiřího Jílka a živé a zemřelé z toho rodu
čtvrtek
25.4.
07:00 Sebranice : za Jiřího Mičku, Jaroslava Flídra a manželku Marii
18:30 Lubná : za rodiče Kovářovy, sestry Věru a Hanu a švagry Václava a Jaroslava
pátek
26.4.
07:00 Sebranice : za Jiřího Karáska, pozůstalou rodinu a živé a zemřelé z toho rodu
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí; možnost sv. smíření a od 18,00 hodin modlitba růžence
18:30 Sebranice : na poděkování za dar života a prosbu o Boží pomoc pro celou rodinu
sobota
27.4.
07:00 Sebranice : za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
18:00 Lubná : za Jaroslava Žižku, rodiče a duše v očistci
neděle
28.4.
07:30 Sebranice : za Zdislavu Klusoňovou, manžela, sourozence a rodiče z obojí strany
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Střítež : na poděkování za 50 let života a požehnání pro celou rodinu
úterý
30.4.
07:00 Sebranice : na poděkování za dar života a Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu
18:30 Široký Důl: na dobrý úmysl
středa
1.5.
07:00 Sebranice : za rodiče Drobných, sourozence a rodiče z obojí strany
18:30 Lezník : za Boží pomoc na životní cestě a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
čtvrtek
2.5.
07:00 Sebranice : za Václava Křivku a manželku Annu
18:30 Lubná
pátek
3.5.
07:00 Sebranice : za Annu a Karla Sukovy
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : za Josefa Kárského, rodiče z obojí strany, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
sobota
4.5.
07:00 Sebranice : za Petra Navrátila, zemřelé z toho rodu a duše v očistci
18:00 Lubná : za Ludmilu a Václava Pakostovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
neděle
5.5.
07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za Stanislava Kotoučka a živé a zemřelé z toho rodu
10:30 Lubná : za Anežku a Josefa Šmídovy, syna, vnuka a zetě
úterý
7.5.
07:00 Sebranice : za Ladislava Rensu, rodiče Rensovy a Andrlíkovy, sestru, bratra, neteř a švagrovou
18:30 Široký Důl: za Václava a Annu Křivkovy a oboje rodiče
středa
8.5.
07:00 Sebranice : za živé a zemřelé členy živého růžence z Lubné
18:30 Lezník : za Ladislava Křivku, rodiče s prosbou za ochranu Panny Marie a požehnání pro celou rodinu
čtvrtek
9.5.
07:00 Sebranice : za zdárný průběh operace
18:30 Lubná : za rodiče Švecovy
pátek
10.5.
07:00 Sebranice : za Jana Fulíka, manželku, děti, snachu a zetě
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : za Annu Křivkovou a manžela
sobota
11.5.
07:00 Sebranice : za dary Ducha svatého pro maturanty
18:00 Lubná : za Ludvíka Bubna, bratra a rodiče
neděle
12.5.
07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za Věru a Karla Svobodovy, syny, snachu, vnoučata a pravnoučata
10:30 Sebranice
úterý
14.5.
07:00 Sebranice : za Václava Klusoně, manželku a oboje rodiče
18:30 Široký Důl: za Jaroslava Jílka, bratra a duše v očistci
středa
15.5.
07:00 Sebranice : za zemřelé spolužáky a učitele a duše v očistci
18:30 Lezník : za Boží pomoc, ochranu a provázení pro děti
čtvrtek
16.5.
07:00 Sebranice : za Josefa Tměje, manželku a rodinu Horáčkovou
18:30 Lubná : za Marii a Václava Šimkovy a jejich zetě
pátek
17.5.
07:00 Sebranice : za Jana Motyčku, manželku a rodinu Jiskrovu
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice
sobota
18.5.
07:00 Sebranice : za Karla Sejkoru, manželku a zemřelé z toho rodu
18:00 Lubná : za Žofii a Václava Bulvovy
neděle
19.5.
07:30 Sebranice : za Františka a Marii Říhovy a živé a zemřelé z toho rodu
09:00 Sebranice : za Josefa Klejcha a rodiče
10:30 Široký Důl: za farnost
úterý
21.5.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl
18:30 Široký Důl: za Pavla Bubna, rodiče a bratra s prosbou o požehnání pro celou rodinu
středa
22.5.
07:00 Sebranice : za dar života a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
18:30 Lezník : za dary Ducha svatého pro rodinu při závažném rozhodnutí
čtvrtek
23.5.
07:00 Sebranice : za Václava Křivku, manželku a oboje rodiče a duše v očistci
18:30 Lubná
pátek
24.5.
07:00 Sebranice : za Vojtěcha Zindulku, sourozence a živé a zemřelé z toho rodu
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : za Růženu Pohorskou, manžela, syna a duše v očistci
sobota
25.5.
07:00 Sebranice : za Annu Kopeckou, manžela a rodiče z obojí strany
18:00 Lubná : na poděkování za dar života a požehnání pro celou rodinu
neděle
26.5.
07:30 Sebranice : za Václava Koukala, manželku a živé a zemřelé z toho rodu
09:00 Sebranice : za Bohuslava a Růženu Kysilkovy a za dceru Růženku
10:30 Pohora : za farnost
úterý
28.5.
07:00 Sebranice : za Jana Kopeckého, manželku, sourozence z obojí strany a dceru Marii
18:30 Široký Důl: za Marušku Stodolovou
středa
29.5.
07:00 Sebranice : za Annu Tmějovou, manžela, dva syny, dceru, jejího manžela a vnuka
18:30 Lezník : za živé a zemřelé z rodiny Peškovy
čtvrtek
30.5.
07:00 Sebranice : za Boží ochranu a zdraví pro celou rodinu
18:30 Lubná : za uzdravení dítěte, požehnání pro celou rodinu a ochranu Panny Marie
pátek
31.5.
07:00 Sebranice : za Stanislava Kulhavého, manželku, dceru a zemřelé z obou rodů
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : na dobrý úmysl
sobota
1.6.
07:30 Sebranice : na poděkování s prosbou o další pomoc a ochranu
18:00 Lubná : za Václava Machka, manželku, syna, bratra Tomáše, zetě, snachu a živé a zemřelé z toho rodu
neděle
2.6.
07:30 Sebranice : za Františka Votřela
10:00 Sebranice : za farnost
10:30 Sebranice
úterý
4.6.
07:00 Sebranice : za rodiče Večeřovy, na poděkování za 85 let života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
18:30 Široký Důl: za Helenu Sejkorovou, tatínka a živé a zemřelé z toho rodu
středa
5.6.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl dárce
18:30 Lezník : za Boží pomoc, požehnání v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
čtvrtek
6.6.
07:00 Sebranice : za dar života Marie Drobné a Boží požehnání pro celou rodinu
18:30 Lubná : za Radka Zavorala a duše v očistci
pátek
7.6.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : za Josefa Kysilku a rodiče z obojí strany
sobota
8.6.
07:00 Sebranice : za Jiřího Kyncla a rodiče
18:00 Lubná : za Marii Kopeckou, manžela, děti a duše v očistci
neděle
9.6.
07:30 Sebranice : na poděkování a další pomoc a ochranu
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Střítež : za rodinu Vostřelovu a Večeřovu a živé a zemřelé z obou rodů
úterý
11.6.
07:00 Sebranice : za mír ve světě
18:30 Široký Důl: za Annu Andrlovou a živé a zemřelé z toho rodu
středa
12.6.
07:00 Sebranice : za rodiče Jana a Annu Klejchovy
18:30 Lezník : na poděkování a další Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
čtvrtek
13.6.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl
18:30 Lubná : za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
pátek
14.6.
07:00 Sebranice : za posilu v nemoci
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : za Aloise Vopařila, manželku, syna, rodiče z obojí strany a manžele Bisovy a Víškovy
sobota
15.6.
07:00 Sebranice : za Annu Formánkovou, manžela a rodiče
18:00 Lubná : za manžele Jánovy a Dubišarovy
neděle
16.6.
07:30 Sebranice : za Pavla Šplíchala, rodiče, sourozence a duše v očistci
09:00 Sebranice : za Josefa Chadimu, bratry, švagra a celou rodinu
10:30 Lubná : za farnost
úterý
18.6.
07:00 Sebranice : za rodinu Gubátových
18:30 Široký Důl: za Boženu Kadidlovou, manžela a živé a zemřelé z toho rodu
středa
19.6.
07:00 Sebranice : za Verču Kubátovou
18:30 Lezník : za rodiče Křivkovy a živé a zemřelé z toho rodu
čtvrtek
20.6.
07:00 Sebranice : na poděkování za 55 let společného života a další pomoc a ochranu pro celou rodinu
18:30 Lubná : za Josefa Kopeckého, manželku, děti a duše v očistci
pátek
21.6.
07:00 Sebranice : za Karla Jílka a manželku ze Stříteže
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu
sobota
22.6.
07:00 Sebranice : na poděkování a další pomoc a ochranu Panny Marie
18:00 Lubná : za Annu Klusoňovou, manžela, čtyři syny, vnuka a vnučku
neděle
23.6.
07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za Jana Vostřela, snachu Růženku a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
10:30 Široký Důl
pondělí
24.6.
07:00 Sebranice
18:30 Sebranice : na poděkování s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
úterý
25.6.
07:00 Sebranice : za rodiče Kopeckých, děti a Boží pomoc a ochranu
18:30 Široký Důl: za Františka Dřínovského, manželku a živé a zemřelé z obou rodů
středa
26.6.
07:00 Sebranice : za živé a zemřelé z rodu Kuchtova a Bednářova a duše v očistci
18:30 Lezník : za Václava Mazala, rodiče a zemřelé z toho rodu
čtvrtek
27.6.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná : za rodiče Mlynářovy a zemřelé z toho rodu
pátek
28.6.
07:00 Sebranice : za zlepšení zdraví
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : za Václava Křivku a manželku
sobota
29.6.
07:00 Sebranice : za Pavla Groulíka, manželku, rodiče a sourozence z obojí strany
18:00 Lubná : za Pavla Šplíchala, rodiče, sourozence a duše v očistci
neděle
30.6.
07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za Františka Stříteského, manželku a děti
10:30 Lezník : za Jiřího Jílka a zemřelé z toho rodu
úterý
2.7.
07:00 Sebranice
středa
3.7.
07:00 Sebranice
čtvrtek
4.7.
07:00 Sebranice
pátek
5.7.
07:00 Sebranice
sobota
6.7.
07:00 Sebranice
neděle
7.7.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
úterý
9.7.
07:30 Sebranice
středa
10.7.
07:00 Sebranice
čtvrtek
11.7.
07:00 Sebranice
pátek
12.7.
07:00 Sebranice
sobota
13.7.
07:00 Sebranice
neděle
14.7.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
21.7.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
28.7.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
4.8.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
11.8.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
18.8.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
25.8.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
1.9.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
8.9.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
15.9.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
22.9.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
29.9.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
6.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
13.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
20.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
27.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
3.11.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
10.11.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
17.11.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
24.11.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
1.12.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
8.12.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
15.12.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
22.12.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
neděle
29.12.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice