Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 18.7. do 27.12.2024

Den Čas Místo a text
čtvrtek
18.7.
07:00 Sebranice : za rodiče Vomáčkovy, Žďárovy a živé a zemřelé z toho rodu
18:30 Lubná : za rodiče Čuprovy, Špičkovy a děti
pátek
19.7.
07:00 Sebranice : za Františka Jílka, manželku a duše v očistci
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : za Žofii a Josefa Karských, oboje rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
sobota
20.7.
07:00 Sebranice : za P. Jaroslava Kopeckého a P. Jaroslava Mikeše
18:00 Lubná : za Marii Kopeckou, manžela, děti a duše v očistci
neděle
21.7.
07:30 Sebranice : za Františka Boštíka, manželku, syna, vnuka a rodiče
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Lezník : za rodiče Votřelovy a živé a zemřelé z toho rodu
úterý
23.7.
07:00 Sebranice : za Marii Groulíkovou, manžela a živé a zemřelé Marie z toho rodu
18:30 Široký Důl: za Annu Holomkovou, manžela, syna a duše v očistci
středa
24.7.
07:00 Sebranice : za rodiče Válovy, dceru Martu a Karla Glänznera
18:30 Lezník : za Miroslava Janouška
čtvrtek
25.7.
07:00 Sebranice : za Marii Stodolovou, dceru a duše v očistci
18:30 Lubná : za Marii Kloudovou, manžela, děti a zemřelé z toho rodu
pátek
26.7.
07:00 Sebranice : za Annu Motyčkovou, manžela a rodinu Jiskrovu
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : za Kristýnu Drobnou, manžela a děti
sobota
27.7.
07:00 Sebranice : na poděkování
18:00 Lubná : za Annu Košňarovou, manžela a děti
neděle
28.7.
07:30 Sebranice : za Marii Koukalovou, manžela a živé a zemřelé z obou rodů
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Lubná : za Blanku Hlavatou a otce Josefa Klusoně
15:00 Vysoký Les: za Annu a Josefa Kopeckých, Jiřího Nechvíle, Růženu Doubkovou a osadníky a rodáky z Vysokého Lesa
úterý
30.7.
07:00 Sebranice : za Františka a Ludmilu Klusoňovy
18:30 Široký Důl: za Marušku Stodolovou a její živou rodinu
středa
31.7.
07:00 Sebranice : za rodiče Kučerovy, 3 syny a dceru
18:30 Lezník : za Jiřího Kučeru a Boží požehnání pro celou rodinu
čtvrtek
1.8.
07:00 Sebranice : za živé a zemřelé sousedy
18:30 Lubná : za manžela, rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
pátek
2.8.
07:00 Sebranice : za Františka a Boženu Navrátilovy, rodiče a sourozence
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : na poděkování za dar života a prosbu o další Boží pomoc a ochranu
sobota
3.8.
07:00 Sebranice : za Marii Křivkovou, bratra a rodiče ze Stříteže
18:00 Lubná : za Annu Bubnovou, manžela a dva syny
neděle
4.8.
07:30 Sebranice : na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
09:00 Sebranice : za Bohumila Stříteského, manželku a celý rod
10:30 Lezník : za farnost
úterý
6.8.
07:00 Sebranice : za zemřelé z rodu Nechvílových a Stráníkových
18:30 Sebranice : za P. Jaroslava Mikeše a zemřelé kněze naší farnosti
středa
7.8.
07:00 Sebranice : za Annu Formánkovou, manžela a rodiče
18:30 Lezník
čtvrtek
8.8.
07:00 Sebranice : za Františka a Marii Balcarovy
18:30 Lubná : za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
pátek
9.8.
07:00 Sebranice : za Marii Klusoňovou, manžela, syna a snachu a zemřelé sousedy
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : za živé a zemřelé z rodiny Klejchovy, Klusoňovy, Drobné a Dvořákovy
sobota
10.8.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl
18:00 Lubná : za živé a zemřelé dobrodince
neděle
11.8.
07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za Miluši a Františka Štyndlovy a živé a zemřelé z toho rodu
10:30 Široký Důl: na poděkování s prosbou o Boží požehnání, pomoc a ochranu pro celou rodinu
úterý
13.8.
07:00 Sebranice : na poděkování za úspěšné ukončení studia s prosbou o pomoc a ochranu do dalšího života
18:30 Široký Důl: za Josefa Krejsu, rodiče Večeřovy, sourozence a ochranu pro celou rodinu
středa
14.8.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl
18:30 Lezník : za živé a zemřelé ctitele Panny Marie
čtvrtek
15.8.
07:00 Sebranice : za dar víry v rodině a pomoc Ducha svatého
18:30 Lubná : za živé a zemřelé ctitele Panny Marie
pátek
16.8.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : na poděkování za kněze naší farnosti s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
sobota
17.8.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl
18:00 Lubná : na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu celé rodiny
neděle
18.8.
07:30 Sebranice : na poděkování za dar života a další pomoc a ochranu
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Lezník
úterý
20.8.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl: na Annu Dřínovskou, Václava, Josefa a Františka Dřínovských, Josefa Bartoše a duše v očistci
středa
21.8.
07:00 Sebranice : za syna Josefa Vomáčku a manžela Josefa 
18:30 Lezník
čtvrtek
22.8.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná : na poděkování za dar života a ochranu pro celou rodinu
pátek
23.8.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice
sobota
24.8.
07:00 Sebranice
18:00 Lubná : za rodiče Klusoňovy, Kabrhelovy, Jiskrovy a Boží ochranu
neděle
25.8.
07:30 Sebranice : za Helenu Klusoňovou a vnučku Helenku
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Podle rozpisu
úterý
27.8.
07:00 Sebranice : na dobrý úmysl dárce
18:30 Široký Důl
středa
28.8.
07:00 Sebranice : na poděkování za 70 let života s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu
18:30 Lezník : za Františka Trávníčka, manželku a zemřelé z toho rodu
čtvrtek
29.8.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná : za Marii Zavoralovou, manžela, syna azetě
pátek
30.8.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : za Rosálii Jirušovou, manžela, oboje rodiče a duše v očistci
sobota
31.8.
07:00 Sebranice
18:00 Lubná : na poděkování za dar života a zdraví pro celou rodinu
neděle
1.9.
07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za všechny studující děti a mládež naší farnosti a dary Ducha svatého pro ně a učitele
10:30 Lubná : za Zdeňka Paťavu a živé a zemřelé z toho rodu
úterý
3.9.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl
středa
4.9.
07:00 Sebranice : za Růženu a Karla Jílkovy ze Stříteže
18:30 Lezník : za Vlastu a Jana Fulíkovy a živé a zemřelé z rodu Fulíkova a Pechancova
čtvrtek
5.9.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná : za Zdeňka Paťavu, rodiče a zemřelé z toho rodu
pátek
6.9.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : na poděkování za dar života a další Boží pomoc a ochranu
sobota
7.9.
07:00 Sebranice : za Miroslava Havrana, Jana Kabrhela a živé a zemřelé z obou rodů
18:00 Lubná : za manžele Kusých a Josefa Kučeru
neděle
8.9.
07:30 Sebranice : za rodiče Pohorských, syna Františka a živé a zemřelé z toho rodu
09:00 Sebranice : za Marii a Františka Říhovy a za duše v očistci
10:30 Lezník : za farnost
úterý
10.9.
07:00 Sebranice : za zemřelé z rodu Nechvílových a Stráníkových
18:30 Široký Důl: za Marii a Oldřicha Pakostovy a rodiče z obojí strany
středa
11.9.
07:00 Sebranice : za Annu Klusoňovou, manžela a rodiče z obojí strany
18:30 Lezník : za Marii Doubkovou, manžela a živé a zemřelé z toho rodu
čtvrtek
12.9.
07:00 Sebranice : za Marii a Josefa Kopeckých a živé a zemřelé z toho rodu
18:30 Lubná : za Ludmilu Renzovou, manžela, sourozence, rodiče a duše v očistci
pátek
13.9.
07:00 Sebranice : za Josefa Renzu, otce a živé a zemřelé z toho rodu
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
sobota
14.9.
07:00 Sebranice : za Boží pomoc a ochranu na životní cestě a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
18:00 Lubná : za maminku a Boží pomoc pro celou rodinu
neděle
15.9.
07:30 Sebranice : na poděkování za dar života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa
09:00 Sebranice : za Josefa Glänznera, sourozence, švagra a oboje rodiče
10:30 Široký Důl: za farnost
úterý
17.9.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl: za Václava Andrle a živé a zemřelé z toho rodu
středa
18.9.
07:00 Sebranice : za Marii Kovářovou, manžela a rodiče z obojí strany
18:30 Lezník : za Bohuslava Boštíka, manželku Věru a rodiče z obojí strany
čtvrtek
19.9.
07:00 Sebranice : za Josefa Tmeje, sourozence, oboje rodiče a ochranu pro celou rodinu
18:30 Lubná : za Josefa Kopeckého, manželku, děti a duše v očistci
pátek
20.9.
07:00 Sebranice : za Václava Zindulku, zetě a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : za Václava Hubinku, rodiče a bratra
sobota
21.9.
07:00 Sebranice : za Josefa Kopeckého, manželku a rodiče z obojí strany
18:00 Lubná : za Ludmilu Klechovou, manžela a Annu Kovářovou
neděle
22.9.
07:30 Sebranice : za rodiče Paclíkovy a syna Jaroslava a živé a zemřelé z toho rodu
09:00 Sebranice : za Josefa Chadimu a živé a zemřelé z toho rodu
10:30 Střítež : za rodiče Zaalovy, Kalibanovy a celou rodinu
úterý
24.9.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl
středa
25.9.
07:00 Sebranice
18:30 Lezník : za Ludmilu Kučerovou a živé a zemřelé z toho rodu
čtvrtek
26.9.
07:00 Sebranice : za Václava a Annu Křivkovy
18:30 Lubná : za Václava Stříteského, rodiče a manžele Fabiánkovy
pátek
27.9.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice : na poděkování za dar zdraví a za rodinu a děti
sobota
28.9.
07:30 Sebranice : za Václava Koukala, manželku a živé a zemřelé z obou rodů
09:00 Střítež
18:00 Lubná : za Václava Zavorala, manželku, syna a zetě
neděle
29.9.
07:30 Sebranice : za farnost
09:00 Sebranice : za Václava Havelku, manželku, dceru, vnuka a živé a zemřelé z toho rodu
10:30 Střítež : za Františka Klusoně, manželku a zetě Václava, Jana a Františka
úterý
1.10.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl
středa
2.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lezník
čtvrtek
3.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná
pátek
4.10.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice
sobota
5.10.
07:00 Sebranice
18:00 Lubná
neděle
6.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
10:30 Podle rozpisu
úterý
8.10.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl
středa
9.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lezník
čtvrtek
10.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná
pátek
11.10.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice
sobota
12.10.
07:00 Sebranice
18:00 Lubná
neděle
13.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
10:30 Podle rozpisu
úterý
15.10.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl
středa
16.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lezník
čtvrtek
17.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná
pátek
18.10.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice
sobota
19.10.
07:00 Sebranice
18:00 Lubná
neděle
20.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
10:30 Podle rozpisu
úterý
22.10.
07:00 Sebranice
18:30 Široký Důl
středa
23.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lezník
čtvrtek
24.10.
07:00 Sebranice
18:30 Lubná
pátek
25.10.
07:00 Sebranice
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
18:30 Sebranice
sobota
26.10.
07:00 Sebranice
18:00 Lubná
neděle
27.10.
07:30 Sebranice
09:00 Sebranice
10:30 Podle rozpisu
úterý
29.10.
18:30 Široký Důl
pátek
8.11.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
pátek
15.11.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
pátek
22.11.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
pátek
29.11.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
pátek
6.12.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
pátek
13.12.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
pátek
20.12.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence
pátek
27.12.
17:00 Sebranice : Soukromá adorace
soukromá adorace před NSO a možnost k sv. smíření; od 18 hod. modlitba sv. růžence