kaple Nanebevzetí Panny Marie - Lezník

Kliknutím mapku aktivujete
Logo kaple Nanebevzetí Panny Marie
O místu:

 •  
  Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Lezníku

  Nejstarší doklad o existenci leznické kapličky nacházíme na mapě prvního vojenského mapování z šedesátých let 18. století. V původní malé kapličce zasvěcené ke cti a chvále Zvěstování Páně se mimo jiné nacházel obraz Klanění tří králů a též zvonek, který byl nejprve zavěšen ve zvonici postavené v roce 1740. V roce 1888 došlo na původním místě k postavení větší kaple, která byla nově zasvěcena ke cti a chvále Nanebevzetí Panny Marie. Stalo se tak nákladem místních dobrodinců. Na konci roku 1917 byl pro válečné účely zrekvírován zvonek přelitý roku 1859 v Olomouci. Nový zvon, ulitý v továrně V. I. Stratílka ve Vysokém Mýtě, byl zakoupen a zavěšen již v roce 1919. Roku 1930 došlo k rozšíření kaple směrem k severu, a to včetně sakristie a menší věžičky, do které byl zavěšen zvon ze zvonařské dílny Rudolfa Manouška z Brna-Husovic. V tomtéž roce byla kaple elektrifikována. V roce 1937 navštívil kapli královéhradecký biskup Dr. Mořic Pícha, a to u příležitosti udílení svátosti biřmování v Sebranicích. V roce 1942 byly oba zvony sundány a roztaveny pro potřeby válečného průmyslu. Nedlouho poté byl zakoupen zvonek z nekvalitního náhradního materiálu, jenž několik desetiletí vyzváněl z malé věžičky. Teprve až v roce 1974 byl posvěcen a zavěšen nový zvon ulitý v roce 1972 ve zvonárně Laetitie Dytrychové v Brodku u Přerova. V roce 1985 prošla celá kaple generální opravou s počtem 5428 odpracovaných brigádnických hodin. Roku 1995 byly opraveny obě věže a také zavěšen menší zvonek ulitý v roce 1991 opět ve zvonařské dílně rodiny Dytrychovyv Brodku u Přerova. V jubilejním roce 2008 došlo k celkovému zvelebení kapličky, kterou ještě v tomtéž roce navštívil tehdejší královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka.

  3

 •  
  Misijní kříž v Lezníku

  V dubnu 1875 byl před leznickou kapličkou v závěru lidové misie posvěcen dřevěný kříž. K jeho odstranění došlo v padesátých letech minulého století, neboť se již tehdy nacházel v havarijním stavu. Obnoven byl v roce 2018 a posvětil jej královéhradecký pomocný biskup Mons. Josef Kajnek u příležitosti oslavy 130. výročí postavení a posvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie.

  4

Nejbližší události v místě (rozmezí od 18.7. do 28.7.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
21.7.
10:30 Mše svatá

za rodiče Votřelovy a živé a zemřelé z toho rodu

středa
24.7.
18:30 Mše svatá

za Miroslava Janouška

Místo uskutečnění

49.7538378N, 16.2661458E

Sdílejte info