Kalendář akcí a událostí farnosti

Duben 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí v oktávu velikonočním
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Zdislavu Klusoňovou, manžela a rodiče z obojí strany

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za dobrodince našich chrámů

2úterý v oktávu velikonočním
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Marii Kovářovou, manžela a rodiče z obojí strany

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  za Františku Andrlovou a živé a zemřelé z toho rodu

3středa v oktávu velikonočním
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na dobrý úmysl

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za Josefa Kučeru, syna a duše v očistci

4čtvrtek v oktávu velikonočním
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Josefa a Marii Pohorských

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Annu Krejčovou, manžela, zetě a duše v očistci

5pátek v oktávu velikonočním
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za manžela a rodiče z obojí strany

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Zdeňka Skalníka a manželku

6sobota v oktávu velikonočním
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování za dobrodiní a Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Věru a Josefa Zavoralovy a živé a zemřelé z obou rodů a duše v očistci

72. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za zemřelé z rodu Firekových a Lašových

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  o vylití Božího milosrdenství na celý svět

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:20
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za farnost

8Zvěstování Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za obnovu víry v rodinách naší farnosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za nová kněžská a řeholní povolání

9úterý 2. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Lukáše a kamarády

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  za Annu a Václava Křivkovy a oboje rodiče

10středa 2. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Richarda Hejla, jeho maminku a uzdravení manželky

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za manžela a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

11sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Václava Kubeše a manželku

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Vlastu Vodehnalovou, syna a živé a zemřelé osadníky z Vysokého Lesa

12pátek 2. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Josefa Kopeckého, syna o živé a zemřelé z toho rodu

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí; možnost svátosti smíření; od 18 h. modlitba sv. růžence

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa

13sv. Martina I., papeže a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za dar života a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Ludmilu Renzovou, rodiče, sourozence, manžela a duše v očistci

143. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Jiřinu Chadimovou a Josefa Chadimu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Martina Jílka a živé a zemřelé

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za farnost

15pondělí 3. velikonočního týdne
16úterý 3. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za rodiče Zindulkovy, sourozence a rodiče z obojí strany

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  na poděkování Bohu a Panně Marii za dar života a pomoc Ducha svatého pro rodinu

17středa 3. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za rodiče Kopeckých, děti a další pomoc a ochranu pro celou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za živé a zemřelé z rodiny Mazalovy

18čtvrtek 3. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Josefa Jelínka a Boží pomoc a ochranu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Marii Kopeckou, manžela, děti a duše v očistci

19pátek 3. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Lukáše a kamarády

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Václava Klejcha, bratra a rodiče

20sobota 3. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za uzdravení nemocné

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za rodiče Bezdíčkovy a dvě dcery

214. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za P. Jaroslava Kopeckého a živou a zemřelou rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Františka Kalibána, oboje rodiče a živé a zemřelé z obou rodů

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:20
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro rodinu

22pondělí 4. velikonočního týdne
23sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Jana Kováře, manželku, zetě a živé a zemřelé z obou rodů

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  za Josefa Baláše, manželku, rodiče a živé a zemřelé z obou rodů

24sv. Jiří, mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Jiřího Vrabce, rodiče a zemřelé z toho rodu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za Jiřího Jílka a živé a zemřelé z toho rodu

25sv. Marka, evangelisty
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Jiřího Mičku, Jaroslava Flídra a manželku Marii

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za rodiče Kovářovy, sestry Věru a Hanu a švagry Václava a Jaroslava

26pátek 4. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Jiřího Karáska, pozůstalou rodinu a živé a zemřelé z toho rodu

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí; možnost sv. smíření a od 18,00 hodin modlitba růžence

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování za dar života a prosbu o Boží pomoc pro celou rodinu

27sobota 4. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Jaroslava Žižku, rodiče a duše v očistci

285. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Zdislavu Klusoňovou, manžela, sourozence a rodiče z obojí strany

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za farnost

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:20
  • kaple sv. Václava, mučedníka
  • Označení: Střítež (Polička, Střítež)

  na poděkování za 50 let života a požehnání pro celou rodinu

29sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30sv. Zikmunda, mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování za dar života a Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  na dobrý úmysl